Tìm người thân

MS12125: Đinh Chiếm tìm cậu Phạm Hữu Tìu

Họ và tên: Phạm Hữu Tìu

Năm sinh: 1947

Năm thất lạc: 1954

Gia đình mong biết tin ông Phạm Hữu Tìu, sinh năm 1947, quê Thái Bình. Thân sinh là 2 cụ Phạm Hữu Sung và Hoàng Thị Nhạn. Các anh chị em là Hợp, Nẫm, Hòa, Mượt, Hiền và Nhiệm.

Năm 1954, hoàn cảnh khó khăn, gia đình cho ông Tìu làm con nuôi một ông thầy tu ở Bái Đông. Sau đó, gia đình di cư vào Nam nên bặt tin ông đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]