Tìm người thân

MS4930 : Điểu Vem (Điểu Năm) tìm mẹ Thạch Dương

Họ và tên: Thạch Dương

Năm thất lạc: 1969

Anh Điểu Vem

Anh Điểu Vem (tức anh Điểu Năm)

Trong ảnh là anh Điểu Vem, tên lúc nhỏ là Điểu Năm, sinh năm 1961, rất mong tìm mẹ tên là Thạch Dương cùng các anh chị em là Ách, Bích và Hòa.

Cha anh Vem là ông Điểu Danh đi lính chế độ cũ đóng quân tại Tân Khai, Bình Long. Ông Danh lấy vợ là bà Thạch Dương, người dân tộc quê ở Trà Vinh. Hai vợ chồng sinh được 4 người con.

Năm 1969, vợ chồng chia tay nhau, anh Vem về Lộc Ninh sống với cha. Năm 1972, cha mất, anh Vem về Bình Long tìm mẹ cùng các anh em nhưng không gặp. Nghe nói, mẹ anh đi bước nữa rồi chuyển đi nơi khác sinh sống.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *