Tìm người thân

MS8007: Điểu Rớ tìm chị Điểu Thị Dơi

Họ và tên: Điểu Thị Dơi

Năm sinh: 1955

Tên cha: Điểu Da

Tên mẹ: Điểu Thị Yên

Tên anh-chị-em: Điểu Brôn, Điểu Rớ

Năm thất lạc: 1968

MS8007

Hình anh Điểu Rớ

Gia đình rất mong tin chị Điểu Thị Dơi, sinh năm 1955, là người dân tộc Stiêng.

Chị Dơi có thể nhớ cha là ông Điểu Da, mẹ kế là bà Điểu Thị Yên. Chị Dơi là con cả trong gia đình, các em là Điểu Brôn và Điểu Rớ. Trước đây, gia đình chị sinh sống tại Bình Phước. Năm 1968, chị Dơi bị bệnh được đưa vào bệnh viện ở Bù Đăng, Bình Phước. Trưa ngày đó, máy bay Mỹ đến đưa chị Dơi đi nơi khác chữa trị. Cha mẹ xin đi theo để chăm sóc con gái nhưng không được. Từ đó đến nay, gia đình không còn tin tức gì của chị Dơi nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *