Tìm người thân

MS15442: Diệp Thị Siệu tìm cha Diệp Tao và chị Diệp Thị Siều

Họ và tên: Diệp Tao và Diệp Thị Siều

Năm thất lạc: Khoảng năm 1950

Bà Diệp Thị Siệu

Bà Diệp Thị Siệu đăng ký tìm cha Diệp Tao và chị Diệp Thị Siều, sinh năm 1941.

Cụ Diệp Tao, là người gốc Hoa sống tại Hồng Kông. Trước năm 1941, cụ Tao lập gia đình với cụ Ngô Thị Thứ, quê Đồng Tháp. Cụ Thứ sinh được hai con gái là Diệp Thị Siều, sinh năm 1941 và Diệp Thị Siệu, sinh năm 1943. Khoảng năm 1945, cụ Thứ mất. Cụ Tao gởi bà Siệu cho bố mẹ vợ ở Đồng Tháp nuôi giúp, rồi dắt bà Siều qua Hồng Kông sinh sống. Khoảng năm 1950, gia đình nhận được thư của cụ Tao, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]