Tìm người thân

MS10544: Đào Xuân Thanh tìm chú Đào (Đỗ) Văn Hùng

Họ và tên: Đào ( Đỗ ) Văn Hùng

Tên cha: Đào Văn Mộc

Tên mẹ: Phạm Thị Dúi

Năm thất lạc: 1945

Gia đình rất mong biết tin ông Đào (Đỗ) Văn Hùng, sinh khoảng năm 1923, tại Hưng Yên. Cha mẹ là hai cụ Đào Văn Mộc và Phạm Thị Dúi. Trên ông Hùng là anh Đỗ Thiện Long.

Sau khi sinh ông Hùng không bao lâu thì cụ Mộc mất. Cụ Dúi gửi ông Long cho chú ruột là Đào Văn Phác chăm sóc, còn ông Hùng sống với mẹ. Khoảng năm 1927, cụ Dúi đi bước nữa với cụ Đỗ Duy Tam rồi đưa ông Hùng theo cụ Tam về thị xã Phú Yên sinh sống rồi mất liên lạc từ ngày đó. Gia đình nghe nói cụ Tam cũng có một người con trai riêng tên là Đỗ Văn An.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *