Tìm người thân

MS2014: Đào Xuân Phương tìm con gái Đào Thị Cạnh

Họ và tên: Đào Thị Cạnh

Năm sinh: 1983

Năm thất lạc: 2003

Ông Đào Xuân Phương mong muốn tìm con gái tên là Đào Thị Cạnh, sinh năm 1983, tại Lai Châu. Chị Cạnh bỏ nhà đi vào tháng 3 năm 2003 mà không đem theo giấy tờ tùy thân. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức.

Ông Đào Xuân Phương và con Đào Thị Cạnh

t

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]