Tìm người thân

MS19054: Đào Xuân Nghiêm tìm anh Đào Xuân Tuấn

Họ và tên: Đào Xuân Tuấn

Năm sinh: 1977

Tên cha: Đào Xuân Duyệt

Tên mẹ: Lưu Thị Díu

Tên anh-chị-em: Đào Xuân Chung, Đào Thị Trang, Đào Xuân Nghiêm

Năm thất lạc: 1966

Anh Đào Xuân Tuấn là con của ông Đào Xuân Duyệt và bà Lưu Thị Díu. Gia đình có 4 anh chị em là Tuấn, Chung, Trang và Nghiêm. Năm 1996, anh Tuấn cùng một người bạn đi vào Đồng Nai làm nương rẫy theo địa chỉ củ của người anh họ là Đào Xuân Đác và Nguyễn Thị Thúy. Sau đó thì gia đình không còn liên lạc được với anh Tuấn nữa. Anh có đặc điểm là có vết sẹo trên trán, phía trên lông mày trái.

Anh Đào Xuân Tuấn

Anh Đào Xuân Tuấn

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]