Tìm người thân

MS11732: Đào Văn Phán tìm anh Đào Văn Luật

Họ và tên: Đào Văn Luật

Năm sinh: 1960

Tên mẹ: Đặng Thị Bông

Năm thất lạc: 3/1978

Ảnh anh Luật

Anh Đào Văn Phán đăng ký tìm anh Đào Văn Luật, sinh năm 1960, quê Hà Tây. Mẹ là bà Đặng Thị Bông. Các anh em là Tuyến, Diễm, Thuấn, Ngư và Dư.

Năm 1978, anh Luật vào Quảng Trị phụ bác Đào Văn Khê làm nhà. Tháng 3/1978, anh Luật cùng bố con ông Khê về quê. Khi đi đến ga Vinh không biết vì sao anh Luật bỏ đi rồi bặt tin từ ngày đấy.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *