Tìm người thân

MS2285: Đào Văn Nhu tìm anh họ

Họ và tên: Chấn (hay Trấn)

Năm sinh: 1940

Năm thất lạc: 1945

Ông Đào Văn Nhu đăng ký tìm anh họ tên là Chấn (hoặc Trấn), sinh khoảng năm 1940, tại Nam Định. Năm 1945, bố mẹ và hai anh mất trong nạn đói, họ hàng cũng khó khăn không lo được cho cháu nên ông nội đã bồng ông Chấn gửi vào Nhà thờ xứ Sa Châu tại Nam Định để cháu có cơ may sống sót. Từ đó đến nay, ông Nhu không biết tin tức gì về anh họ của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *