Tìm người thân

MS14673: Đào Văn Được tìm dì Nguyễn Thị Sinh

Họ và tên: Nguyễn Thị Sinh, tức Xinh

Năm thất lạc: 1946

Ông Đào Văn Được mong tin dì Nguyễn Thị Sinh, tức Xinh, sinh năm 1925. Quê Hải Dương.

Năm 1946, cụ Nguyễn Thị Sinh, tức Xinh, bị cha ép gả chồng nên bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]