Tìm người thân

MS19158: Đào Trọng Xồ tìm hai chị

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Xồ

Trong ảnh là ông Đào Trọng Xồ, sinh năm 1945, đăng ký tìm 2 chị, sinh khoảng năm 1936 – 1938. Thất lạc năm 1945.

Theo thông tin mà ông Xồ nghe kể lại. Năm 1945, hai chị khoảng 7- 9 tuổi bồng một bé trai khoảng 3 tháng đến Đình Thống, Quỳnh Phụ, Thái Bình tránh lũ. Tại đây, hai chị em đã cho em út chưa đặt tên làm con nuôi một gia đình không có con trai rồi bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]