Tìm người thân

MS10765: Đào Thị Thời tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1970

Bà Đào Thị Thời

Bà Đào Thị Thời

Trong ảnh là bà Đào Thị Thời, sinh năm 1949, tại Cần Thơ, đăng ký tìm người thân ruột thịt của mình thất lạc năm 1970.

Bà Thời nhớ tên cha mẹ là Đào Quờn và Nguyễn Thị Sượng. bà sinh trong gia đình có 6 chị em mà bà chỉ nhớ được tên mình, chị Ly, chị Phiên, em Chơi, em Dạng, còn người em gái út thì bà không nhớ được tên. Gia đình bà trước đây sống ở chợ Trà Nóc, Cần Thơ. Cha bà đi lính chế độ cũ, còn mẹ bà đi bán bánh tét.

Năm 1970, chiến tranh loạn lạc, bà Thời theo gia đình đi sơ tán thì thất lạc. Bà bị lùa lên máy bay đưa đến phi trường Tân Sơn Nhất, sau đó được đưa ra Bình Định rồi bặt tin gia đình từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *