Tìm người thân

MS10765: Đào Thị Thời đăng ký tìm gia đình

Tên cha: Đào Vờn

Tên mẹ: Đào Thị Sượn

Tên anh-chị-em: Ly, Phiên, Chơi, Dạn

Năm thất lạc: 1970

Bà Đào Thị Thời

Bà Đào Thị Thời đăng ký tìm gia đình.

Bà Đào Thị Thời nhớ ba tên Đào Vờn, mẹ Đào Thị Sượn. Các chị em là Ly, Phiên, Chơi, Dạn và em gái út không nhớ tên. Trước năm 1970, gia đình sinh sống tại Cần Thơ và gói bánh tét bán. Năm 1970, bà Thời thất lạc khi cùng gia đình chạy trốn chiến sự, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *