Tìm người thân

MS8237: Đào Thị Tăng tìm bạn tên Tin

Họ và tên: Tìm bạn tên Tin

Năm sinh: Khoảng 1945

Năm thất lạc: 1995

Bà Đào Thị Tăng, sinh năm 1945, đăng ký tìm bạn tên Tin, từng học chung với nhau vào những năm 1964.

Năm 1964, bà Tăng và bà Tin học cùng trường Kỹ thuật Muối Đồ Sơn, Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp, bà Tăng về Quảng Ninh, còn bà Tin về vùng muối ở Nam Đàn, Nghệ An. Một thời gian sau, bà Tăng được tin báo là bà Tin đã chuyển công tác về Đường 9 Nam Lào ở Quảng Trị. Từ đó đến nay thì bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *