Tìm người thân

MS15938: Đào Thị Kim tìm cha Trần Văn Mai

Họ và tên: Trần Văn Mai

Năm thất lạc: 1970

Ông Trần Văn Mai và vợ lúc trẻ

Chị Đào Thị Kim đăng ký tìm cha Trần Văn Mai, sinh khoảng năm 1935 -1940, quê Sài Gòn. Vợ là bà Đào Thị Lan.

Trước năm 1970, ông Trần Văn Mai, là lính VNCH, lập gia đình với bà Đào Thị Lan, quê Bến Tre. Hai ông bà có với nhau 3 người con nhưng mất hai chỉ còn lại con gái Đào Thị Kim, sinh năm 1970. Năm 1970, ông Mai theo đơn vị đóng quân tại Đắk Tô, Đắk Lắk rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *