Tìm người thân

MS11152: Đào Thị Hủ tìm chị Đào Thị Khê

Họ và tên: Đào Thị Khê

Quê quán: Bình Thuận

Tên anh-chị-em: Đào Thị Hủ

Năm thất lạc: 1973

Dao Thi Hu

Bà Đào Thị Hủ

Bà Đào Thị Hủ rất mong biết tin chị là Đào Thị Khê, cùng chồng con của bà. Mất liên lạc từ năm 1973.

Bà Khê là người Chăm sinh sống tại quận Phan Lý Chàm, Bình Thuận. Không rõ năm nào, bà Khê kết hôn với ông Đặng Văn Thủy rồi sinh được 4 người con là Hương, Cường, Kỳ và Ớ. Năm 1973, bà Khê cùng chồng con chuyển vào Sài Gòn sinh sống rồi mất liên lạc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *