Tìm người thân

MS19540: Đào Thị Dung tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Bà Đào Thị Dung

Bà Đào Thị Dung

Bà Đào Thị Dung, sinh năm 1940, thất lạc năm 1945, tại Thái Bình rất mong tìm người thân ruột thịt của mình.

Năm 1945, khó khăn đói kém, mẹ bà Dung ra chợ Thái Bình xin cơm. Hôm đó, mẹ bà đi trước, một lát bà đi theo sau rồi không biết đường về và thất lạc đến nay. Khi thất lạc, bà Dung khoảng 5, 6 tuổi, ở chân phải có vết sẹo do bị chó cắn.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *