Tìm người thân

MS11626 : Đào Thị Ánh Tuyết tìm cháu ngoại Nguyễn Minh Nhật

Họ và tên: Nguyễn Minh Nhật

Năm sinh: 2009

Năm thất lạc: 2009

Bà Đào Thị Ánh Tuyết đăng ký tìm cháu ngoại Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 2009, tại Bệnh viện Từ Dũ.

Tháng 2/2009, con gái bà Tuyết, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh được một bé trai tại tại bệnh viện Từ Dũ. Do bé bị sặc nước ối nên được nuôi tại phòng dưỡng nhi của bệnh viện với sự giúp đỡ của một hội từ thiện. Vì cuộc sống khó khăn, gia đình ít lên thăm.

Một thời gian sau, bà Tuyết lên thăm thì Nhật không còn ở bệnh và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *