Tìm người thân

MS11694: Đào Thanh Bình tìm cha Đào Thanh Liêm

Họ và tên: Đào Thanh Liêm

Năm sinh: 1949

Năm thất lạc: 1973

Anh Đào Thanh Bình đăng ký tìm cha Đào Thanh Liêm, sinh năm 1949.

Năm 1973, ông Liêm là Trung Úy, làm việc tại trường Võ Bị, Đà Lạt. Ông Liêm chung sống với bà Nguyễn Thị Sang. Cũng trong năm đó, sau khi bà Sang sinh con trai là Đào Thanh Bình không lâu thì ông Liêm chuyển công tác về Long Thành, Đồng Nai rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]