Tìm người thân

MS312 : Đào Phương Tùng tìm mẹ Nguyễn Thị Thẩn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thẩn

Năm sinh: 1955

Năm thất lạc: 1974

Anh Đào Phương Tùng

Anh Đào Phương Tùng

Anh Đào Phương Tùng sinh năm 1974, đăng ký tìm mẹ là bà Nguyễn Thị Thẩn, sinh khoảng năm 1955, thường gọi là Loan.

Trước năm 1973, bà Loan rời quê Phú Bổn vào Nha Trang làm thuê. Tại đây, bà chung sống với ông Đào Văn Nghĩa, đi lính chế độ cũ đóng quân tại Nha Trang. Khi bà Thẩn mang thai thì ông Nghĩa đưa bà về sống chung với gia đình chồng gồm mẹ và các em là Đào Anh Hiệp, Nguyễn Kim Hoa, Đào Thị Bình (Lai) và Đào Thị Yên. Từ khi về ở chung thì ông Nghĩa hay đánh đập bà Thẩn nên sau khi sinh anh Tùng được khỏang 2,3 tháng thì bà Thẩn có lấy giấy khai sinh của người em chồng tên là Nguyễn Kim Hoa và 1 số tư trang rồi bỏ đi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *