Tìm người thân

MS14483: Đào Phúc Đạo tìm mẹ lớn Nguyễn Thị Miện và anh, chị

Họ và tên: Nguyễn Thị Miện

Năm thất lạc: 1992

Cụ Đào Đức Xích

Trong ảnh là ông Đào Phúc Đạo mong tìm mẹ lớn Nguyễn Thị Miện và anh, chị. Quê Quảng Bình. Chồng là cụ Đào Đức Xích.

Trước năm 1954, cụ Đào Đức Xích được đưa sang Trung Quốc đào tạo sĩ quan. Năm 1954, cụ Xích là trung đội trưởng chỉ huy pháo phòng không, đóng quân tại Quảng Bình. Trong thời gian này, cụ chung sống với cụ Miện người địa phương và sinh ba người con, gồm hai gái, một trai. Năm 1953, cụ Xích về quê Hà Nội. Năm 1992, gia đình cụ Xích nhận được thư từ cụ Miện rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]