Tìm người thân

MS3402: Đào Ngọc Khanh tìm các chú

Họ và tên: Tìm các chú

Năm thất lạc: 1942

Ông Đào Ngọc Khanh

Ông Đào Ngọc Khanh

Ông Đào Ngọc Khanh đăng ký tìm thông tin về các chú là Đào Trọng Cư, Đào Trọng Đông, Đào Trọng Lai và Đào Trọng Thấu. Cha mẹ là hai cụ Đào Trọng Khai và Đào Thị Tính.

Năm 1942 khó khăn đói kém, ông Cư và một người em trai bỏ nhà đi làm thuê. Một thời gian sau, ông Đông cùng hai em là Lai và Thấu cũng bỏ nhà đi làm ăn. Năm 1969, ông Cư có về thăm gia đình một lần cho biết mình đang ở Xuân Trường, Nam Định. Còn ông Đông, Lai và Thấu thì chưa một lần quay về quê hương.

Năm đó, các ông ra đi từ Tổng Vị Dương, Phủ Thái Ninh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *