Tìm người thân

MS16206: Danh Ri tìm vợ con

Họ và tên: Thị Sậy, Thị Bích Ly và Danh Rinh

Năm thất lạc: 1975

Ông Danh Ri đăng ký tìm vợ là Thị Sậy cùng hai con là Thị Bích Ly và Danh Rinh.

Ông Danh Ri là người quê quán Sóc Trăng, là lính VNCH, đóng quân tại Trà Vinh. Trong thời gian này ông lập gia đình với bà Thị Sậy, và sinh được hai con là Thị Bích Ly, Danh Rinh. Năm 1975, ông Danh Ri quay về Sóc Trăng, rồi mất tin tức với vợ con đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *