Tìm người thân

MS19463: Tìm gia đình cho ông Đặng Xuân Trường

Họ và tên: Hiến, Mai, Thọ, Chương và Chí

Tên cha: Đặng Văn Long

Tên mẹ: Phạm Thị Lan

Năm thất lạc: Trước năm 1950

Con cháu ông Đặng Xuân Trường mong tin gia đình ruột thịt mà ông thất lạc từ trước năm 1950.

Ông sinh khoảng năm 1928, quê Hà Nội, nhà có chị Hiến, chị Mai, anh Thọ, em Chương và em Chí. Năm 1946, anh Thọ đi lính cho Pháp sau đó sang Pháp. Các chị lấy chồng.  Còn em tên Chí năm 1948 làm công nhân nhà máy dệt Phú Thọ.

Ông Trường đi bộ đội, đến khi đất nước thống nhất thì mất liên lạc với tất cả các anh chị em trong gia đình.

“Như chưa hề có cuộc chia ly“:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY – OFFICIAL”:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *