Tìm người thân

MS13183: Đặng Xuân Cường tìm con Đặng Thị Bích Ngọc

Họ và tên: Đặng Thị Bích Ngọc

Năm sinh: 1978

Năm thất lạc: 2002

Ông Đặng Xuân Cường đăng ký tìm con Đặng Thị Bích Ngọc, sinh năm 1978, tại Hòa Bình. Năm 2002, chị Ngọc rời quê đi Hà Nội làm ăn rồi bặt tin từ ngày đó.

Ảnh Bích Ngọc

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *