Tìm người thân

MS16030: Đặng Xuân Bích tìm chị Đặng Thị Xuân Lan

Họ và tên: Đặng Thị Xuân Lan

Năm thất lạc: 1993

Bà Đặng Xuân Bích đăng ký tìm chị Đặng Thị Xuân Lan, quê Bình Định. Chồng là ông Papadato Rene. Các con là Papadato Richard và Papadato Eric.

Trước năm 1975, bà Đặng Thị Xuân Lan lập gia đình với ông Papadato Rene, người Pháp, là giám đốc điều hành hãng trà Catecka tại Pleiku. Hai ông bà có với nhau hai người con là Papadato Richard và Papadato Eric. Sau đó, bà Lan theo chồng sang Pháp định cư và liên lạc đến năm 1993, thì bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *