Tìm người thân

MS14831: Đặng Văn Sơn tìm gia đình

Họ và tên: Đặng Văn Sơn, tức Sonl

Tên cha: Tnol

Tên mẹ: Panl

Tên anh-chị-em: Phách

Năm thất lạc: 1979

Anh Đặng Văn Sơn, tức Sonl

Anh Đặng Văn Sơn, tức Sonl, sinh khoảng năm 1968 đăng ký tìm gia đình thất lạc năm 1979.

Anh Đặng Văn Sơn nhớ lúc nhỏ mình tên Sonl. Bố tên Tnol, mẹ tên Panl, chị Phách và hai em không nhớ tên. Trước năm 1979, gia đình anh Sonl sinh sống tại Campuchia. Năm 1979, cả gia đình theo đoàn người chạy tránh giặc Pon Pol. Khi đó mẹ dắt các con chạy từ Tà Keo đến Pattambang. Mẹ bị đau chân nên kêu mấy chị em đi trước, rồi gặp được bộ đội Việt Nam nên được đưa về tỉnh Bồ Sát. Hai em nhỏ được đưa vào một nhà trẻ, chị Phách bỏ đi đâu không rõ. Ở Bồ Sát được một thời gian, anh Sonl được nhận làm con nuôi, theo gia đình chuyển về Việt Nam, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]Gh

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *