Tìm người thân

MS10067: Đặng Tuyết Minh tìm bạn Nguyễn Thành Tân

Họ và tên: Nguyễn Thành Tân

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thêu (hoặc Lụa)

Năm thất lạc: 06/1967

Bà Đặng Tuyết Minh đăng ký tìm bạn Nguyễn Thành Tân, sinh khoảng năm 1947-1950.

Khoảng năm 1966, bà Minh và ông Tân cùng học lớp cơ khí tại Trường Trung cấp Kỹ thuật 3 tại Yên Dũng, Hà Bắc. Tháng 6/1967, ông Tân nhập ngũ rồi vào miền Nam chiến đấu và mất tin tức. Trước khi chia tay, ông cho biết gia đình sống tại Hà Nội, mẹ là cụ Nguyễn Thị Thêu, là công nhân xí nghiệp đan len.

Năm 1982, bà Minh ra Hà Nội tìm nhà ông Tân nhưng họ đã chuyển đi nơi khác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *