Tìm người thân

MS6399: Đặng Tiến Thuận tìm hai cậu

Họ và tên: Hoàng Văn Quay và Hoàng Văn An

Năm thất lạc: 1954

Bà Hoàng Thị Huệ

Bà Hoàng Thị Huệ

Anh Đặng Tiến Thuận thay mẹ là Hoàng Thị Huệ tha thiết tìm hai cậu là Hoàng Văn Quay và Hoàng Văn An, mất liên lạc từ năm 1954.

Bố mẹ mất sớm, ba chị em bà Huệ được một người trong làng là cụ Tiên Chỉ đưa về cưu mang. Bà Hiệu chỉ nhớ khi đó mấy chị em sống ở Làng Bạc. Do cụ Tiên hay đánh đập nên bà Huệ theo mấy người trong làng ra Hà Nội làm thuê.

Năm 1954, Huệ gặp được 2 em ở Hà Nội. Nghe nói, hai ông cũng trốn đi sau khi bà Huệ bỏ đi không bao lâu rồi được một gia đình ở Hà Nội nhận làm con nuôi. Khi đó, hai người em cũng cho biết mình chuẩn bị vào Đà Lạt đi học. Cũng trong năm đó, bà Huệ vào Nam rồi mất liên lạc với hai em từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *