Tìm người thân

MS13679 : Đặng Thị Xuân tìm anh Đặng Văn Duyệt

Họ và tên: Đặng Văn Duyệt

Năm sinh: 1934

Tên cha: Đặng Văn Xít

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dạng

Năm thất lạc: 1955

Bà Đặng Thị Xuân đăng ký tìm anh Đặng Văn Duyệt, sinh năm 1934, tại Hà Nam.

Năm 1951, sau khi cha mất, bà Xuân theo mẹ sang Thái Bình ở nhờ nhà cụ Dong tại làng Giát, Thái Bình để đi làm thuê.  Năm 1955, ông Duyệt sang nhà cụ Dong báo tin ông chuẩn bị đi bộ đội và sẽ cưới vợ khi trở về. Sau đó, ông đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *