Tìm người thân

MS11367: Đặng Thị Xuân Mai tìm em gái Cristiane Yvonne

Họ và tên: Cristiane Yvonne

Năm sinh: 1953

Tên mẹ: Nguyễn Thị Lúc

Năm thất lạc: 1992

me va hai chi em

Bà Đặng Thị Lúc và hai con

Bà Đặng Thị Xuân Mai rất mong biết tin em gái là Cristiane Yvonne, sinh năm 1953, tại Việt Nam, mất liên lạc từ năm 1992.

Ba bà Mai là người Pháp, đi lính đóng quân tại Ninh Thuận. Trong thời gian này, ông kết hôn với bà Đặng Thị Lúc rồi sinh được 2 người con gái là Đặng Thị Xuân Mai và Cristiane Yvonne. Khoảng năm 1953, ba bà Mai về nước mang theo người con gái nhỏ là Cristiane Yvonne. Năm 1992, bà Cristiane Yvonne nhờ một người bạn về Việt Nam tìm bà Mai. Khi đó bà Mai cũng đã gửi cho em gái một tấm hình lúc nhỏ của mình có chữ ký của cha mẹ. Sau đó, bà nhận được thư hồi âm của em gái. Sau đó có về Việt Nam thăm chị một lần rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *