Tìm người thân

MS15481: Đặng Thị Trúc tìm chú Đặng Bá Tíu

Họ và tên: Đặng Bá Tíu

Tên cha: Đặng Bá Tiêu

Tên anh-chị-em: Niệm, Kiệm và Thíu

Năm thất lạc: 1930

Gia đình mong biết tin ông Đặng Bá Tíu, sinh khoảng năm 1925, quê Nghệ An. Bố là cụ Đặng Bá Tiêu. Các anh em là Niệm, Kiệm và Thíu.

Năm 1930, cuộc sống khó khăn, cụ Tiêu mang ông Đặng Bá Tíu cho một gia đình lính khố xanh không có con, đóng quân tại Phủ Diễn (nay là Diễn Châu) nhận làm con nuôi. Sau khi cho con, cụ Tiêu ốm rồi mất, gia đình có nhắn xin cho ông Tíu về để tang nhưng không được. Sau năm 1975, gia đình có đến Phủ Diễn tìm, nhưng gia đình nuôi ông Tíu đã chuyển đi nơi khác, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]