Tìm người thân

MS15553 : Đặng Thị Trọng tìm con

Họ và tên: Tìm con trai

Tên mẹ: Đặng Thị Trọng

Năm thất lạc: 1971

Bà Đặng Thị Trọng

Bà Đặng Thị Trọng đăng ký tìm con trai.

Trước năm 1971, bà Đặng Thị Trọng làm việc tại căn cứ Hải Quân tại Long An. Trong thời gian này, bà có chung sống với một người lính Mỹ đen. Năm 1971, bà Trọng sinh con trai. Do hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh con được một tháng, gia đình mang con trai của bà Trọng xuống Kiên Giang gởi vào một cô nhi viện nhờ các Sour nuôi giúp. Hai tuần sau, bà Trọng xuống thăm thì các Sour cho biết con trai của bà đã được một gia đình nhận làm con nuôi rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]