Tìm người thân

MS8177: Đặng Thị Trinh tìm bác nuôi Quắch Niu

Họ và tên: Quắch Niu

Năm thất lạc: 1953 - 1954

Chị Đặng Thị Trình đăng ký tìm bác nuôi là Quắch Niu. Quê ở Thừa Thiên Huế, mất liên lạc sau khi vào Nam chiến đấu.

Năm 1953-1954, ông Niu tập kết ra Bắc, đóng quân ở Thanh Hóa. Trong thời gian này, ông Niu nhận hai cụ Nguyễn Duy Nhương và Ngọ Thị Côi làm cha mẹ nuôi. Nhà cha mẹ nuôi ông có 6 người con gái. Năm 1958-1959, ông Niu theo đơn vị trở vào Nam chiến đấu. Năm 1990, gia đình nhận được thư của ông Niu gửi về từ Sài Gòn rồi bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *