Tìm người thân

MS6384: Đặng Thị Thụ tìm chú Đặng Văn Tại

Họ và tên: Đặng Văn Tại

Năm sinh: Khoảng 1939

Quê quán: Phú Thọ

Tên cha: Đặng Văn Thông

Tên mẹ: Vũ Thị Nụ

Tên anh-chị-em: Đặng Văn Dung, Đặng Thị Măng, Đặng Văn Lập

Năm thất lạc: 1945

Gia đình tha thiết mong tin ông Đặng Văn Tại, sinh khoảng năm 1939, vì hoàn cảnh mà phải cho đi làm con nuôi vào năm 1945.

Cụ Đặng Văn Thông lấy vợ tên là Vũ Thị Nụ rồi sinh được 4 người con là Dung, Măng, Tại và Lập. Tháng 3/1945, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng cụ Thông đành mang con trai tên Tại cho cụ bà Láng Ngơi làm con nuôi rồi mất liên lạc từ ngày đó. Khi đó cụ Láng Ngơi cũng đã nhận hai người con nuôi khác tên là Tranh và Hán.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *