Tìm người thân

Ms8494: Đặng Thị Sinh tìm vợ con cậu Nguyễn Văn Bài

Họ và tên: Tìm vợ con cậu Nguyễn Văn Bài

Năm thất lạc: 1960

Bà Đặng Thị Sinh, sinh năm 1949, mong tìm vợ con của cậu Nguyễn Văn Bài.

Cụ Bài quê ở Bình Lục, Hà Nam. Cụ có hai chị gái tên là Hiên và Tý. Các em cụ là Chuẩn, Dục, Hồng và Trà. Không rõ năm nào, cụ Bài đi mộ phu ở miền Nam. Năm 1960, cụ gửi bưu thiếp ra Hà Nam cho biết mình đã có vợ con. Sau lần đó, gia đình mất liên lạc với cụ Bài, chỉ nghe tin vợ con cụ sống ở Sông Bé.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]