Tìm người thân

MS13307: Đặng Thị Phương tìm em gái

Họ và tên: em gái chưa đặt tên

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1945

Ảnh bà Phương

Trong ảnh là bà Đặng Thị Phương đăng ký tìm em gái, sinh năm 1945, tại Hà Tây. Vì hoàn cảnh phải gửi vào một nhà thờ tại Thị xã Sơn Tây, Hà Tây.

Năm 1945, khó khăn đói kém, gia đình cụ Đặng Văn Mộc đành mang con gái mới sinh được 3 tháng gửi vào nhà thờ họ đạo tại TX Sơn Tây, Hà Tây rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]