Tìm người thân

MS15630: Đặng Thị Mừng tìm cháu họ Trần Văn Hùng

Họ và tên: Trần Văn Hùng

Tên mẹ: Trần Thị La

Năm thất lạc: 1970

Bà Trần Thị La và ba anh Trần Văn Hùng lúc trẻ

Bà Đặng Thị Mừng đăng ký tìm cháu Trần Văn Hùng, sinh năm 1969, tại Quảng Nam. Mẹ là bà Trần Thị La.

Năm 1964, gia đình bà Trần Thị La chuyển từ Nam Định vào sinh sống tại Quảng Nam. Trước năm 1969, bà La xin vào làm trong sở Mỹ. Trong thời gian này, bà La lập gia đình với một người lính Mỹ. Năm 1969, bà La sinh được con trai lai Mỹ trắng, đặt tên là Trần Văn Hùng và gởi cho vợ chồng anh trai là ông Trần Văn Yến và bà Đoàn Thị Hoa nuôi giúp. Năm 1970, cuộc sống khó khăn, bà Đoàn Thị Hoa mang anh Trần Văn Hùng gởi vào cô nhi viện Non Nước tại Đà Nẵng nhờ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]