Tìm người thân

MS16333: Đặng Thị Mai tìm bác Phạm Thị Ngọt

Họ và tên: Phạm Thị Ngọt

Năm sinh: 1935

Quê quán: Thái Bình

Tên cha: Binh Ngát

Tên anh-chị-em: Phạm Thị Rịu

Năm thất lạc: 1945

Gia đình mong biết tin bà Phạm Thị Ngọt, sinh khoảng năm 1935. Quê Thái Bình. Bố là cụ Binh Ngát. Em là bà Phạm Thị Rịu.

Năm 1945, mẹ mất, bố đi làm xa nhà, bà Phạm Thị Ngọt nhờ hàng xóm mang em gái Phạm Thị Rịu gởi vào trại tế bần. Sau đó, bà Ngọt ra Hải Phòng làm thuê cho một gia đình người Hoa. Nhiều lần, bà Rịu được người thân đưa ra Hải Phòng thăm bà Ngọt. Cũng trong năm 1945, bà Rịu ra thăm thì được biết bà Ngọt theo chủ dọn đi nơi khác, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *