Tìm người thân

MS10850: Đặng Thị Lan tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Đặng Văn Minh

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Ông Đặng Văn Minh

Chị Đặng Thị Lan đăng ký tìm họ hàng bên nội.

Bố chị Đặng Thị Lan là ông Đặng Văn Minh, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông Minh tham gia bộ đội rồi tập kết ra Bắc, đóng quân tại Bắc Giang. Sau năm 1975, ông Minh tìm về quê thì được tin gia đình đã chuyển vào Sài Gòn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *