Tìm người thân

MS22584 : Đặng Thị Hương tìm con tên Tuấn

Họ và tên: Tìm con trai tên Tuấn

Tên mẹ: Đặng Thị Hương

Năm thất lạc: Khoảng năm 1980

Bà Đặng Thị Hương

Bà Đặng Thị Hương tìm con trai tên Tuấn, sinh năm 1971, quê Quảng Trị.

Năm 1971, bà Hương sinh con trai lai Mỹ đen đặt tên là Tuấn. Khoảng năm 1978, bà Hương sống tại bến đò gần chợ Đông Ba, Huế. Tại đây, bà Hương gặp 1 người phụ nữ tên Hồng xin nhận anh Tuấn làm con nuôi. Sau đó, bà Hương đến thăm con vài lần. Khoảng năm 1980, bà Hồng báo anh Tuấn bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *