Tìm người thân

MS11869: Đặng Thị Huệ tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Đặng Xuân Nhân, Đặng Xuân Tân và Đặng Xuân Ất

Năm thất lạc: 1946

Gia đình rất mong biết tin người thân của ông Đặng Xuân Đức, quê Gia Viễn, Ninh Bình. Các anh em là Đặng Xuân Nhân, Đặng Xuân Tân và Đặng Xuân Ất

Năm 1946, ông Đặng Xuân Đức là công nhân tại xưởng dệt Minh Khai, đi sơ tán vào Thành phố Vinh. Sau đó, ông lập gia đình rồi sinh được 3 con. Vì chiến tranh loạn lạc, ông Đức mất liên lạc với gia đình đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]