Tìm người thân

MS15410: Đặng Thị Hình tìm bà Nguyễn Thị Bít

Họ và tên: Nguyễn Thị Bít, tức Bít con

Tên cha: Hàn

Tên mẹ: Nhẫn.

Năm thất lạc: Khoảng năm 1943

Chị Đặng Thị Hình mong biết tin bà Nguyễn Thị Bít, tức Bít con, sinh khoảng năm 1925, quê Hà Tây. Thân sinh là hai cụ Hàn và Nhẫn.

Trước năm 1943, bà Nguyễn Thị Bít lập gia đình với ông Đăng. Khoảng năm 1943, do mâu thuẫn gia đình bên chồng, bà Bít bỏ về bên nhà mẹ ruột. Khoảng 10 ngày sau, gia đình khuyên bà Bít quay lại nhà chồng, bà Bít bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vnCon

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]