Tìm người thân

MS14716: Đặng Thị Hiến tìm con Nguyễn Doãn Kiên

Họ và tên: Nguyễn Doãn Kiên

Tên cha: Nguyễn Doãn Quyết

Tên mẹ: Đặng Thị Hiến

Năm thất lạc: 2007

Anh Nguyễn Doãn Kiên

Bà Đặng Thị Hiến đăng ký tìm con Nguyễn Doãn Kiên, sinh năm 1987. Quê Nghệ An. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Doãn Quyết và Đặng Thị Hiến. Các anh, chị là Tân và Mỹ.

Anh Nguyễn Doãn Kiên bị câm, điếc từ nhỏ. Năm 2007, anh Kiên cùng bà Hiến từ Nghệ An vào Đức Trọng, Lâm Đồng làm thuê cho gia đình ông, bà Nguyễn Văn Hậu. Sau đó, anh Kiên bỏ đi rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]