Tìm người thân

MS15339: Đặng Thị Hà tìm cha Đặng Thanh Sang cùng em gái Đặng Thị Tâm

Họ và tên: Đặng Thanh Sang, tức Rạng và Đặng Thị Tâm

Năm thất lạc: 1975

Chị Đặng Thị Hà

Chị Đặng Thị Hà đăng ký tìm cha Đặng Thanh Sang, tức Rạng và em gái Đặng Thị Tâm, sinh khoảng năm 1961-1964. Vợ là hai bà Mai Thị Thường và Phùng Thị Nón. Các con là Hà, Tâm và Thắng.

Trước năm 1959, ông Đặng Thanh Sang là thương binh, được đưa ra Bắc an dưỡng tại Hà Trung, Thanh Hóa. Tại đây, ông Sang lập gia đình với bà Mai Thị Thưởng, là người địa phương, rồi chuyển lên Bảo Thắng, Lào Cai sinh sống. Năm 1959, bà Thưởng sinh con gái, đặt tên là Đặng Thị Hà. Sau đó, ông Sang lập gia đình mới với bà Phùng Thị Nón và sinh hai con là Đặng Thị Tâm và Đặng Văn Thắng. Năm 1975, ông Sang đưa gia đình quay vào Nam, chị Hà ở lại Lào Cai với mẹ, rồi bặt tin cha đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]