Tìm người thân

MS8204: Đặng Thị Giao tìm họ hàng bên ngoại

Họ và tên: Cha tên Thuộc

Quê quán: huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Năm thất lạc: 1942

Bà Thanh năm 24 tuổi

Bà Thành năm 24 tuổi

Chị Đặng Thị Giao rất mong biết thông tin về họ hàng bên ngoại, thất lạc từ năm 1942.

Mẹ chị Giao là bà Thành, sinh khoảng năm 1929. Bà Thành nhớ quê mình ở Phủ Lý, Hà Nam, cha tên Thuộc, mẹ là cụ Dỗi, hai em tên là Bé và Ngà. Năm 1941, bà Thành theo gia đình chú tên Vy vào Lộc Ninh, Hớn Quảng làm cao su.

Năm 1942, do không thể tiếp tục ở với chú thím nên bà bỏ nhà đi và thất lạc gia đình từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *