Tìm người thân

MS5556: Đặng Thị Chín tìm con Nguyễn Minh Trung

Họ và tên: Nguyễn Minh Trung

Năm sinh: 1980

Tên mẹ: Đặng Thị Chín

Tên anh-chị-em: Nguyễn Minh Quốc, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Minh Hiếu

Năm thất lạc: 2000

Nguyễn Minh Trung lúc nhỏ

Nguyễn Minh Trung lúc nhỏ

Trong ảnh là anh Nguyễn Minh Trung, sinh năm 1980, đi lạc vào năm 2000. Mẹ là bà Đặng Thị Chín.

Anh Trung là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em là Nguyễn Minh Quốc, Nguyễn Minh Trung và  Nguyễn Minh Hiếu. Anh Trung bị câm, điếc bẩm sinh nên có tên thường gọi là Điếc.

Cha mất sớm, bốn mẹ con sinh sống tại Vạn Ninh, Khánh Hòa. Vào năm 2000, anh Trung đi ra khỏi nhà rồi thất lạc cho đến nay. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]