Tìm người thân

MS412 : Đặng Tâm tìm cha Trịnh Kiên

Họ và tên: Trịnh Kiên

Năm sinh: khoảng 1922

Năm thất lạc: 1964

Bà Nguyễn Thị Nha lúc trẻ

Bà Nguyễn Thị Nha lúc trẻ

Anh Đặng Tâm sinh năm 1962, rất mong biết tin cha là ông Trịnh Kiên, sinh khoảng năm 1922. Mất liên lạc từ năm 1964.

Năm 1960, ông Kiên là Quận phó Quận Hòa Vang, trong thời gian này, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Nha rồi sinh anh Tâm vào năm 1962. Trước đó, bà Nha đã có một người con gái riêng tên là Đặng Thị Chí. Năm 1964, ông Kiên ghé thăm vợ con rồi bỏ đi và bặt tin từ ngày đó.

Nghe nói, khi đó ông Kiên đã có vợ tên là Hà Thị Tuyết và 3 người con.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *