Tìm người thân

MS16364: Đặng Quang Tam tìm chị gái Đặng Thị Đoàn

Họ và tên: Đặng Thị Đoàn

Năm sinh: 1949

Tên cha: Đặng Văn Linh

Tên mẹ: Lê Thị Trấn

Tên anh-chị-em: Tuyển, Tuấn, Tuy, Trúc, Siêng, Câu

Năm thất lạc: 1975

Ông Đặng Quang Tam đăng ký tìm chị gái Đặng Thị Đoàn, sinh khoảng năm 1949, quê Bình Tuy cũ. Thân sinh là hai cụ Đặng Văn Linh và Lê Thị Trấn. Các anh em là Tuyển, Tuấn, Tuy, Trúc, Siêng và Câu.

Trước năm 1975, bà Đặng Thị Đoàn lập gia đình rồi theo chồng đi nơi khác sinh sống. Sau năm 1975, bà  Đoàn cùng chồng về thăm gia đình một lần, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *