Tìm người thân

MS3268: Đặng Quang Nhạc tìm đồng đội cũ Trần Tiến Thắng

Họ và tên: Trần Tiến Thắng

Quê quán: Nam Định

Tên cha: Trần Tiến Đạt

Năm thất lạc: 1978

Ông Đặng Quang Nhạc đăng ký tìm đồng đội tên là Trần Tiến Thắng, quê Nam Định. Cha là ông Trần Tiến Đạt.

Năm 1976 ông Nhạc và ông Thắng cùng làm nhiệm vụ Quốc tế tại Lào, thuộc đơn vị Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Binh đoàn 678. Tháng 8/1978, ông Thắng được cấp trên cử về nước đi học. Về phần mình, ông Nhạc vẫn tiếp tục chiến đấu tại Lào cho đến năm 1987 mới quay về nước. Sau khi về nước, ông Nhạc đã hỏi thăm và tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin gì của ông Thắng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *